Lọc nước Sinh hoạt

Tổng cộng có 12 sản phẩm

Lưới Danh sách
4%
Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột nhỏ. Model FE01.1 Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột nhỏ. Model FE01.1

Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột nhỏ. Model FE01.1

Hệ thống lọc tổng Model FE01.1 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
4.500.000₫
4.700.000₫

MUA HÀNG

4%
Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột nhỏ. Model FE01.2 Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột nhỏ. Model FE01.2

Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột nhỏ. Model FE01.2

Hệ thống lọc tổng Model FE01.2 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
8.700.000₫
9.100.000₫

MUA HÀNG

4%
Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột trung bình. Model FE02.1 Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột trung bình. Model FE02.1

Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột trung bình. Model FE02.1

Hệ thống lọc tổng Model FE02.1 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
5.000.000₫
5.200.000₫

MUA HÀNG

4%
Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột trung bình. Model FE02.2 Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột trung bình. Model FE02.2

Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột trung bình. Model FE02.2

Hệ thống lọc tổng Model FE02.2 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
9.700.000₫
10.100.000₫

MUA HÀNG

3%
Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột to. Model FE03.1 Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột to. Model FE03.1

Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 1 cột to. Model FE03.1

Hệ thống lọc tổng Model FE03.1 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
5.700.000₫
5.900.000₫

MUA HÀNG

5%
Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột to. Model FE03.2 Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột to. Model FE03.2

Cột Composite khử Sắt, Mangan loại 2 cột to. Model FE03.2

Hệ thống lọc tổng Model FE03.2 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
10.900.000₫
11.500.000₫

MUA HÀNG

3%
Cột Composite khử Canxi loại 1 cột trung bình. Model CA02.1 Cột Composite khử Canxi loại 1 cột trung bình. Model CA02.1

Cột Composite khử Canxi loại 1 cột trung bình. Model CA02.1

Hệ thống lọc tổng Model CA02.1 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
5.600.000₫
5.800.000₫

MUA HÀNG

3%
Cột Composite khử Canxi loại 1 cột to. Model CA03.1 Cột Composite khử Canxi loại 1 cột to. Model CA03.1

Cột Composite khử Canxi loại 1 cột to. Model CA03.1

Hệ thống lọc tổng Model CA03.1 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
6.300.000₫
6.500.000₫

MUA HÀNG

4%
Cột Composite khử Sắt, Mangan, Canxi loại 2 cột trung bình. Model HH02.2 Cột Composite khử Sắt, Mangan, Canxi loại 2 cột trung bình. Model HH02.2

Cột Composite khử Sắt, Mangan, Canxi loại 2 cột trung bình. Model HH02.2

Hệ thống lọc tổng Model HH02.2 xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ tòa nhà. Bộ lọc nước có tác dụng xử...
10.250.000₫
10.650.000₫

MUA HÀNG

  ĐỐI TÁC